ملاقات با معاون اول ریاست جمهوری

تاریخ انتشار - 2021-01-04

  "ثبت هویت قوم بیات و درج آن در تذکره های الکترونیک حق قانونی و مدنی شماست"

  محور بحث های جلالتمآب امرالله صالح مقام معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان و بزرگان قوم بیات مقیم کابل ;جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری شفیق الله آگاه و با سخنان افتتاحیه معاون اول رییس جمهور آغاز گردید معاون رییس جمهور فرمودند:

  در مورد پیشنه تاریخی قوم بیات آگاهی کامل دارم که از گذ شته های دور در افغانستان زندگی با عزت داشته و دست آورد های مهم درعرصه های سواد ، دانش و خدمتگذاری به مردم کشور دارند و کار های ماندگاری در عرصه بیروکراسی و انکشاف نظام اداری کشورانجام داده و از آنها میتوان به مثابه نرم افزار قدرت اداری نظام ها در کشور یادآوری نمود.

  هکذا معاون ریاست جمهوری مبنی بر تعهد دولت در تامین حقوق عالانه شهروندان در تمامی عرصه های ثروت، قدرت ، حکومت داری وحفظ هویت ملی تاکید نموده و بر تامین خواست های قانونی همه شهروندان و اقوام کشور صحه گذاشتند.

  سپس حاجیه ظاهره احمدیار مولایی و کیل اسبق پارلمان کشور در مورد تاریخچه قوم بیات و نقش آنها در تحولات مثبت کشور یاد آورینموده و از حمایت قوم بیات از برنامه های دولت ابراز پشتیبانی نمودند.

   

  متعاقباً استاد نصیراحمد سخی یک تن از بزرگان قوم بیات ضمن حمایت از برنامه های دولت ج.ا.ا راجع به پیشینه قوم بیات، کثرت نفوس، حضور کمرنگ بیات ها در ساختار دولت و نقش بیات ها درادوار مختلف کشور صحبت مفصل نموده و عدم ذکر نام قوم بیات را در تذکرههای الکترونیکی مایه نگرانی بیات ها شمرده و آنرا کتمان از یک واقعیت تاریخی و بخش از هویت ملی افغانها دانسته و از پیگیریموضوع از آدرس شورای قوم بیات افغانستان و عدم ارایه پاسخ مثبت به این امر مهم توسط ادارات ذیربط یاد آوری نموده و بر مطالبهمدنی قوم بیات در خصوص درج نام قوم بیات در تذکره الکترونیکی تاکید نموده و توجه جدی معاون اول رییس جمهور را در مورد پیشنهادقوم بیات خواستار گردیدند.

   

  جلالتمآب معاون اول رییس جمهور پس از استماع صحبت های اشتراک کننده گان یکبار دیگر از نقش بیات ها و متخصصین قوم بیاتدر خدمتگذاری به کشور تمجید و از خواست قانونی بیات ها اعلام حمایت نموده و ابراز داشتند موضوع را از طریق مشاوریت مقاممعاونیت اول به شورای عالی حاکمیت قانون ارجاع نموده و انشاالله پس از ارزیابی شورای مذکور و تایید جلالتمآب رییس جمهور کشوربه مراجع ذیربط غرض اجراآت و درج نام قوم بیات اقدام قانونی خواهد شد.

   

  در اخیر درخواست کتبی قوم بیات توسط انجنیر فریدون منشی شورای قوم بیات به معاون اول رییس جمهور کشور تقدیم گردید.

   

  جلسه با دعای خیر و موفقیت نظام و جمهوریت پایان یافت

   

  یکشنبه مؤرخ ۱۴جدی ۱۳۹۹

   

  کابل - قصر صدارت ، تالار جلسات مقام معاونیت اول ریاست ج.ا.
  اشتراک گذاری