درباره شورا قوم بیات افغانستان

شورای قوم بیات افغانستان به اثر سعی و تلاش یک تعداد از بیات های دلسوز ووطن پرست در دو جلسه تاریخی 6/3/1384 و 6/6/1384 در تالار قصر سبز برگزار گردیده و درآن اساسنامه شورا تصویب و اعضای شورای مرکزی و رییس شورا انتخاب گردید.

همچنان به تاریخ 2/8/1384 شورای قوم بیات رسما سند راجستر شده این شورا را از وزارت عدلیه دریاقت نمود که به تاریخ 4/3/1385 با اشتراک یک تعداد از وزرا ، وکلا ، مامورین و اراکین دولتی ، موسفیدان و متنفذین قوم بیات و نمایندگان شورا های قومی در تالار کنفرانس های وزارت اطلاعات و فرهنگ  توسط مخدوم رهین سرپرست این وزارت رسما گشایش یافت .

شورای قوم بیات افغانستان یک سازمان اجتماعی و مردمی بوده، طی پانزده سال فعالیت خویش در راستای اهداف مرامی و استراتیژیک آن که همانا تامین وحدت ملی،امنیت سرتاسری، تامین صلح،ثبات سیاسی، توسعه و تحکیم پایه های قدرت دولتی بربنیاد سهم گیری فعال، مساویانه، بدون تبعیض و تمایز همه اقوام ساکن در کشور است .

شورای قوم بیات در این مدت گامهای موثر و فعالیت های پر ثمری را انجام داده است.ما به این باور هستیم که وفاق ملی میتواند از طریق وفاق شورا های قومی بهتر نتیجه دهد و باعث اتحاد و اتفاق میان همه اقوام ساکن در کشور گردد.

شورای قوم بیات در محافل رسمی، ملاقات ها و دید و بازدیدها با مقامات دولتی، بزرگان اقوام و نمایندگان شورا های قومی، همبستگی و وحدت ملی را اساس و محور اقدامات خویش قرار داده است .

برهیچ کسی پوشیده نیست که بیات ها به ویژه پس از سده های ۸ و ۹ خورشیدی در دگرگونی های بنیادی، تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی این خط نقش کلیدی و سازنده داشته است.

امروز که کشور درگیر بحران ها و بن بست های تکراری دوره های مختلف تاریخی گردیده و در گرداب بازی های بزرگ گیر مانده است، بیش از هر زمان دیگر نیاز به مشارکت اقوام در اتخاذ تصمیم گیری های سیاسی و‌توزیع عادلانه قدرت دارد .

شورای قوم بیات به تحکیم پایه های وحدت ملی معتقد بوده و به این باور است ایجاد شورا های مردمی می تواند باعث وحدت و همبستگی میان اقوام ساکن کشورگردد. شورای قوم بیات بخاطر انسجام میان بیات ها و انسجام میان اقوام کشور در سطح ملی فعالیت می کند.

شورای قوم بیات امروز در 12 ولایت کشور نمایندگی دارد و در راس شورای مرکزی محترم انجنیر اسد الله سحاب قرار دارد که پیش ازایشان مدت دوازده سال رهبری شورا قوم بیات را استاد محمد اسماعیل قاسمیار از شخصیت های شناخته شده کشور بردوش داشت.