نشریه های سیاسی

ملاقات اعضای شورای قوم بیات با داکتر عبدالله عبدالله

دیدار اعضای شورای قوم بیات افغانستان با داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی کشور. اعضای شورای قوم بیات اففانستان و محترم بی بی حاجی ...

بیشتر 2020-04-06