معرفی یک تعداد دانشجویان به دوره لیسانس و ماستری در ترکیه

تاریخ انتشار - 2020-09-02

شورای قوم بیات امسال به همکاری بنیاد معارف ترکیه در پروسه بورسیه های تحصیلی ترکیه توانست به تعداد ۱۲ تن از جوانان را به دوره لیسانس و به تعداد سه تن را به دوره ماستری بفرستد.

اشتراک گذاری